Geld of zelfs geld volgens de economische wetenschappen is een instrument dat de functies kan aannemen van:

  • ruilmiddel
  • rekeneenheid
  • referentie voor uitgestelde betalingen
  • winkelwaarde.
Vermogen Aalsmeer

Geld is een van de belangrijkste onderwerpen die in de economie worden bestudeerd.

Grondstofvaluta

Vóór de uitvinding van geld vond de directe vreedzame uitwisseling van goederen voor goederen tussen vreemden plaats door middel van ruilhandel. Het is een eenvoudige methode met voordelen en problemen, waarvan er één werd gevormd door tijdsdruk.

De oplossing van ruilen op krediet, die op grote schaal werd toegepast tussen verschillende stammen, vooronderstelde geconsolideerde relaties, die meestal niet gemakkelijk tot stand te brengen of te onderhouden zijn. De eenvoudigste uitwisseling vereiste de onmiddellijke tijdelijke contiguïteit van leveringen. Maar daarvoor was het natuurlijk noodzakelijk dat beide goederen tegelijkertijd en in dezelfde ruimte beschikbaar waren, en dat was geen geringe voorwaarde. Zo was een ruil van sinaasappels voor tarwe, gezien de verschillende seizoensgebonden rijpingstijden en dus de beschikbaarheid, onmogelijk, of in ieder geval af te raden.

In de loop van de tijd zijn we daarom van directe ruilhandel overgegaan op gemedieerde ruilhandel, door het gebruik van een derde waar, met een garantiekarakter, die als een “overbruggingswaarde” zou kunnen fungeren: warengeld. Dit maakte het niet alleen mogelijk om de mogelijkheid van uitwisseling uit te breiden buiten de gelijktijdigheid van het ophalen, maar ook om indirecte uitwisselingen uit te voeren, waarbij meer dan twee onderdanen goederen ruilden zonder dat elke keer dat degene die een goed leverde in ruil een eigen bezit kreeg rente rechtstreeks van wie de zijne heeft ontvangen. Deze ‘derde grondstof’ werd in de westerse wereld al snel geïdentificeerd in de welomschreven verwerking van sommige metalen, waarvan goud de bekendste is.

Met goud, om een ​​concrete zaak te maken, was het mogelijk om elk goed op het meest geschikte moment te verkopen en in ruil daarvoor munten te ontvangen. Het was toen mogelijk om hetzelfde goud opnieuw te gebruiken om een ​​bederfelijke waar, zoals graan of vazen, te kopen op het moment dat men dat wilde of wanneer het beschikbaar was. Voor het graan, na de oogst en voor het aardewerk toen het op de markt kwam.

Daarom werd geld geïntroduceerd met de taak om als overbruggingswaarde te functioneren, om alle producten in de eerste plaats echt uitwisselbaar te maken en vooral om de uitwisseling van beschikbare goederen op verschillende tijdstippen van het jaar mogelijk te maken. Als conceptueel secundair effect, maar dat net zo belangrijk werd, maakte de introductie van geld het feitelijk mogelijk om de wisselkoersen tussen twee goederen te variëren: simpelweg door het moment te veranderen waarop het eerste goed werd verkocht in ruil voor geld, en het moment waarop waarin het eerste goed werd verkocht in ruil voor geld, waar het tweede goed werd gekocht in ruil voor geld, bijvoorbeeld twee koeien konden worden geruild voor een ander aantal schapen door te handelen op het tijdstip van de aan- en verkoop. Handel werd o.a. bedreven vanuit Rotterdam, Hoek van Holland haven en Antwerpen.

Goederen ruilen

De eerste gevallen van geld waren voorwerpen die nuttig waren vanwege hun intrinsieke waarde. Dit stond bekend als een ruilmiddel en omvatte elk wijdverbreid product met zijn eigen waarde; voorbeelden waren vee, zeldzame schelpen of walvistanden.

Zelfs in ontwikkelde landen hebben mensen, bij gebrek aan andere soorten geld, af en toe goederen zoals tabak als geld gebruikt. De laatste keer dat dit op grote schaal gebeurde was vlak na de Tweede Wereldoorlog, met het algemeen gebruik van sigaretten als ruilmiddel.

Als een waar eenmaal als geld is gebruikt, krijgt het een waarde die vaak iets afwijkt van zijn intrinsieke waarde. Het feit dat het als geld kan worden gebruikt, voegt nut toe aan de waar, waardoor de waarde ervan toeneemt. Dit extra nut is afhankelijk van sociale aspecten en wordt beïnvloed door het gebruik van geld in die samenleving. Bijgevolg, hoewel de ruilwaren reëel zijn, staat hun waarde niet vast. Een eerste voorbeeld wordt gegeven door goud, dat in verschillende bevolkingsgroepen een andere waarde heeft gekregen, maar bij geen enkele is het zo gewaardeerd als bij degenen die het als geld hebben gebruikt. Schommelingen in de waarde van een onderhandelingsfiche zijn sterk afhankelijk van de huidige en geschatte vraag en aanbod: bijvoorbeeld, het naderen van de uitputting van een goudmijn zorgt ervoor dat de waarde stijgt ter voorbereiding op de volgende vermindering van het aanbod.

Geld kan alles zijn wat de partijen als inwisselbaar beschouwen, maar de bruikbaarheid van de goederen varieert sterk. Gewenste kenmerken voor geld zijn onder meer dat het gedurende lange tijd kan worden bewaard, dat het kleine volumes heeft zodat het gemakkelijk kan worden vervoerd en dat het moeilijk te vinden is, zodat het niet buiten commerciële activiteiten kan worden gevonden. Nogmaals, vraag en aanbod spelen een sleutelrol bij het bepalen van de waarde. Als een overheid meer bankbiljetten drukt, vergroot ze het aanbod zonder een overeenkomstige waardestijging. Het geld is dus minder waard dan voordat de nieuwe bankbiljetten werden uitgegeven.

Om deze redenen zijn metalen zoals goud en zilver vaak gebruikt als ruilmiddel. Om hun mechanische eigenschappen en verwerkbaarheid te verbeteren, worden deze metalen echter vaak gebruikt in legeringen met minder waardevolle metalen, waardoor hun waarde variabel is.

Standaard munten

Zwarte jaspis, gewoonlijk “toetssteen” genoemd, is een van de belangrijkste kristallijne vormen van silica. Het gebruik van zwarte jaspis is wat de weg vrijmaakte voor metaal als ruilmiddel en valuta. Op een toetssteen kan de zuiverheid van elk zacht metaal worden gecontroleerd door de kleur te vergelijken van de sporen die worden gevormd door erover te wrijven, zodat u snel het edelmetaalgehalte kunt traceren. Goud is een zacht metaal, dat ook moeilijk te vinden, compact en bewaarbaar is. Om deze redenen verspreidde goud als geld zich snel vanuit Klein-Azië, waar het aanvankelijk werd gebruikt, naar de hele wereld.

Om dit systeem te gebruiken, moet u verschillende stappen en een paar accounts uitvoeren. Met de toetssteen kunt u de hoeveelheid goud in een legering schatten, die vervolgens moet worden vermenigvuldigd met het gewicht van het stuk metaal om de hoeveelheid edelmetaal te vinden.

Om dit proces te vereenvoudigen, werd het concept van standaardmunten geïntroduceerd. De titel van de legeringen werd voorafgegaan, net als het gewicht van de geslagen munten, zodat, wetende waar de munt vandaan kwam, het gebruik van taststenen niet nodig was. Munten werden meestal geslagen door overheden met strikt beschermde procedures en vervolgens gemarkeerd met symbolen die het gewicht en de waarde van het metaal garandeerden.

Hoewel zilver en goud de metalen waren die gewoonlijk werden gebruikt om munten te slaan, was er ook het gebruik van andere metalen. Aan het begin van de zeventiende eeuw bevond Zweden zich in een tekort aan edele metalen en produceerde zo “platen”, grote koperen platen van ongeveer 50 cm per zijde, met een aanduiding van hun waarde. De slechte behandeling van deze platen heeft er ongetwijfeld toe bijgedragen dat Zweden in 1661 het eerste Europese land was dat bankbiljetten uitgaf.

Converteerbaar geld

Geld evolueerde toen naar een inwisselbaar geldsysteem. Dat wil zeggen, ze zijn erin geslaagd te verkrijgen dat geld zelf een intrinsieke waarde kan hebben die veel lager is dan zijn ruilwaarde, dat wil zeggen dat het kan worden gemaakt om overeen te komen met waren die een veel hogere waarde hebben dan goud en zilver of metalen. munt wordt gemaakt, of op dezelfde manier van papier en inkt en ook van de arbeidsuren van de mensen en machines waarmee het aangenomen bankbiljet wordt gemaakt. Het eerste systeem was een garantie van een instelling die als stabiel werd beschouwd en het derde: papieren valuta en munten van niet-edele metalen werden gedekt door de belofte van een regering of een bank om het om te zetten in een bepaalde hoeveelheid edelmetaal, zoals zilver. De term “Brits pond” is bijvoorbeeld afgeleid van dit type systeem, dat aanvankelijk een monetaire eenheid was die werd gegarandeerd door een “pond” van 92,5% zilver (“sterling silver”), vandaar de valuta “Pound Sterling”.

Gedurende een groot deel van de 19e en 20e eeuw waren veel valuta’s gebaseerd op converteerbaar geld door het gebruik van de goudstandaard.

Wettig betaalmiddel geld

Wettig betaalmiddel is geld dat niet gedekt wordt door reserves van andere materialen. Geld krijgt een waarde doordat er een autoriteit (bijvoorbeeld een overheid) is die doet alsof ze die heeft. Als een organisatie die groot genoeg is iets uitgeeft, gebruikt en accepteert als betaling voor facturen of belastingen, krijgt dat iets automatisch waarde, omdat het wordt erkend als ruilmiddel.

Overheden zijn in de loop van de tijd soms overgestapt op wettige betaalmiddelen in tijden van nood (zoals bijvoorbeeld tijdens oorlogen), waarbij ze hun dienst voor het wisselen van geld voor goud (of waar het geld ook voor staat) hebben opgeschort, met gevolgen voor de aankoop vermogen over het algemeen lager dan verwacht. Evenzo had een verlaging van de wisselkoers tussen geld en goud over het algemeen ook minder effect dan verwacht op de koopkracht. De Verenigde Staten schakelden in 1971 definitief over op geld met wettig betaalmiddel. Aangezien ook andere valuta naar de Amerikaanse dollar werden verwezen, was er automatisch een vermenigvuldiging van landen die wettig betaalmiddel gingen gebruiken.

Geld op krediet

Kredietgeld bestaat vaak parallel met andere vormen van geld, zoals wettig betaalmiddel of handelswaar, en is vanuit het oogpunt van de gebruiker daar niet van te onderscheiden. Veel van het geld in de westerse wereld is kredietgeld dat is afgeleid van nationale valuta’s als wettig betaalmiddel. Geld op krediet heeft de neiging zichzelf te presenteren als een bijproduct van het lenen en lenen van geld, zoals in het onderstaande voorbeeld.

Stel je voor dat je een bepaald aantal gouden munten in een bankkluis hebt gestort. De bank kan de munten uitlenen aan een tweede persoon op basis van een belofte om dezelfde munten op een bepaalde datum met een extra terug te betalen. De tweede persoon kan de munten ondertussen als geld gebruiken. Dit terwijl we ze blijven bezitten en gebruiken, en het eigendom kunnen doorgeven aan een derde persoon met een overdrachtsverzoek naar diens account. In dit voorbeeld is het alsof er tijdens de lening nieuw geld is gecreëerd, zodanig dat meerdere partijen dezelfde munten tegelijkertijd kunnen gebruiken. Dit kan worden uitgebreid tot een willekeurig aantal nieuwe partijen die geld in bruikleen kunnen vragen en ontvangen, maar voor elke extra gebruiker moet er een belofte zijn om de munten terug te geven. De extra kosten die in de terugbetaling zijn voorzien, vertegenwoordigen niet alleen een marge voor de financiële operator, maar dienen ook om het proces stabiliteit te geven en eventuele onbetaalde kredieten op te vangen. Een ander element van stabiliteit zou de verhouding moeten zijn tussen deposito’s en leningen, oorspronkelijk gelijkwaardig, tegenwoordig voor elk land gemiddeld vastgesteld door de centrale bank met de onevenwichtige verhouding van 1: 100.

Digitaal geld

‘Digitaal geld’ was in de mode vóór de zeepbel van 2000. Flooz en Beenz werden vooral geadverteerd als een alternatieve vorm voor geld. Terwijl de tech-bubbel ervoor zorgde dat hun leven korter werd, hebben sommige nieuwe digitale valuta’s, ook wel crypto’s genoemd (zoals bitcoin en ethereum) enige, hoewel over het algemeen bescheiden, verspreiding bereikt.

Filosofie van het geld

Karl Marx ondersteunt wat hij de “subversieve kracht van geld” noemt, wat betekent zijn kracht in de vorming en transformatie van sociale relaties.

De analyse van Georg Simmel daarentegen gaat verder dan de puur economische functie van geld, en concentreert zich op de sociologische en psychologische, wat zou hebben geleid tot de vervreemding van de individuele en menselijke waarden.



Computer

Eten & Drinken


Financiëel & Geld

Gezondheid

Huis & Wonen


Internet & Telefonie

Gokken

Kleding & Mode


Opleiding & Studie

Telefoon & Mobiel


Webshops

Werk & Vacatures

Zakelijk